پایگاه تخصصی شبهه نمونه آزمایشی از سایت اصلی شبهه می باشد.هدف از طراحی و اجرای آزمایشی این پایگاه ایجاد فضای اولیه و جمع آوری و انتشار کتب، مقالات، تصاویر و فیلم ها تا موعد طراحی سایت اصلی است. به لطف خداوند متعال تمام سعی و تلاش را خواهیم داشت تا قبل از سال 95 سایت جامع شبهه به بهره برداری کامل برسد.
شما می توانند با ارسال شبهه و کتب ضاله، ما را در این امر یاری فرمایید.