وظایف وبلاگ تخصصی شبهه، به شرح زیر می باشد:

۱٫انتشار اخبار پایگاه تخصصی شبهه.

۲٫معرفی مقالات در حال بررسی و مقالات جدید پایگاه.

۳٫معرفی پاسخگویان به شبهه.

۴٫بررسی تخصصی مفهوم شبهه.

۵٫ارتباط مستقیم با کارشناسان پاسخگو و همچنین مدیریت پایگاه شبهه.

۶٫مجالی برای ارسال شبهات و شایعات.