سایت تخصصی شبهه اقدام به راه اندازی کانالی در سایت آپارات نموده است، در این کانال؛ ویدیو های مربوط به موضوع شایعه و شبهه قرار خواهد گرفت.

کانال سایت تخصصی شبهه به آدرس:

http://www.aparat.com/shobhe.net

خواهد بود.

امید است تا ویدیو های کانال سایت شبهه مورد استفاده ره پویان حقیقت قرار گیرد.