سایت تخصصی شبهه اقدام به راه اندازی یک سامانه پیام کوتاه برای عزیزانی است که دسترسی به اینترنت نداشته و یا از تلفن های همراه هوشمند محروم اند؛ طراحی نموده است.

عزیزان می توانند شبهات، انتقادات، سوالات و نظرات خود را برای ما از این طریق ارسال کنند.

شماره پیامک:

30004866000014